Familielandbruget LRS - Vejle

Vi sætter familien i centrum.

Generalforsamling 2023 i Familielandbruget LRS - Vejle

Familielandbruget LRS-Vejle afholdt mandag d. 20. marts 2023 generalforsamling i Vejle i selskab med 40 deltagere bestående af medlemmer, arbejdskolleger og samarbejdspartnere. Det var ikke kun den sædvanlige beretning aftenens deltagere var mødt op for at høre om. Der skulle nemlig også tages afsked med Familielandbruget LRS - Vejles formand Sven-Aage Steenholdt efter 21 år på formandsposten.

Sven-Aage Steenholdt kunne bl.a. berette om den nye ejendomsvurdering og hvordan den skaber udfordringer. Der er store udfordringer, når vi kigger på ejendomsvurderingerne og hvad det kan medføre. Hvordan omvurdering af op mod 20.000 landbrugsejendomme kan blive en realitet og om der er ressourcer nok til at behandle alle sager individuelt, det tvivler formand Sven-Aage på er tilfældet. De nye ejendomsvurderinger fik også aftenens deltagere til at stille spørgsmål og debattere netop, hvordan disse vurderinger kan påvirke fremtiden for det danske landbrug.

Med fokus på BNBO-områder er der er meget forskel på, hvor langt kommunerne er nået med at lave aftaler med lodsejere, der har jord liggende i disse områder. Forsinkelsen af processen skyldes selvfølgelig flere ting. Ikke alle kommuner har taget opgaven lige alvorligt. Nu ser det ud til, at vi får en forlængelse af muligheder for frivillige aftaler. Formanden kan kun opfordre til at dem der har jord i BNBO-områder, hvor kommunen har besluttet, at der skal ske tiltag på dyrkningsfladen skal gå i dialog med kommunen. Det er ret sikkert, at hvis denne opgave ikke løses ad frivillighedens vej, så kommer der et statsligt indgreb. Men kommuner og vandværk skal selvfølgelig tilbyde en rimelig kompensation og erstatning for de ulemper, en sådan aftale giver, lød det fra formanden

Inden Sven-Aage Steenholdt kunne afslutte sin sidste beretning som formand, havde han et vigtigt budskab at berette til aftenens deltagere. ”Hvis man i fremtiden ønsker at have en landbrugsproduktion, der giver fuld beskæftigelse, så skal vi i forhold til finansiering være åben overfor de ideer og de muligheder som de unge ser. I hvert fald må og skal der skabes nye og bedre muligheder for finansiering for de unge”, sagde Sven-Aage.

Niels Henrik Keinicke blev valgt som ny formand og benyttede lejligheden til at sige tak til den afgående formand Sven-Aage Steenholdt for de mange gode år. Samtidigt takkede han de fremmødte for tilliden. Ligeledes blev der valgt ny næstformand, og her var det Michael Jakobsen, der takkede ja til at hjælpe Niels Henrik med at løfte opgaven. Formanden fik det sidste ord og fortalte at han var helt tryg ved at give stafetten videre til Niels Henrik, og at han samtidig håber på at han og Familielandbruget LRS-Vejle vil tage ansvar for at efterleve foreningens ønske om at skabe de bedste forudsætninger for Det gode liv på landet.

Der skal lyde en stor tak til Sven-Aage Steenholdt for hans ihærdige indsats og inspirerende arbejdsmoral gennem 21 år. Som formand. Vi ønsker alt det bedste for Sven-Aage Steenholdt i fremtiden.