Familielandbruget LRS - Vejle

Vi sætter familien i centrum.

Vores mærkesager

Familielandbruget LRS - Vejle kæmper blandt andet for:

 • En fremtidssikret løsning på afvanding og markvanding i det åbne land.
 • Bedre etableringsvilkår for de unge, herunder mener vi, at selvejet fortsat skal være den
  bærende ejerform i dansk landbrug.
 • At økonomi, fødevareproduktion, klima og naturinteresser kan gå hånd i hånd.
 • Den multifunktionelle jordfordeling til gavn for både produktion, natur, livet på landet og mangfoldigheden i landdistrikterne.
Niels-Henrik Keinicke

Niels-Henrik Keinicke

Formand for Familielandbruget LRS - Vejle

Mobil
4085 9818
E-mail
hjoernegaard@outlook.dk
Bestyrelseposter
 • Formand, Familielandbruget LRS - Vejle
 • Kvæg udvalg
Michael Jakobsen

Michael Jakobsen

Næstformand for Familielandbruget LRS-Vejle

Mobil
21916254
E-mail
timasmj@gmail.com
Bestyrelseposter
 • Næstformand, Familielandbruget LRS - Vejle
 • Bestyrelsesmedlem
 • Formand deltidsudvalget LRS
Rikke Kyhn

Rikke Kyhn

Chefkonsulent for Planteavl

Telefon
7374 2041
Mobil
2024 5052
E-mail
rky@lrs.dk
Bestyrelseposter
 • Sekretær, Familielandbruget LRS - Vejle
Specialer
 • Kommunalt miljøsamarbejde
 • Ledelse og strategi
 • Miljøgodkendelser
 • Projektarbejde
 • Vandrammedirektiv