Familielandbruget LRS - Vejle

Vi sætter familien i centrum.

Omvurdering af ejendom

Vi modtager mange henvendelser ang. ejendomme, der er blevet omvurderet fra bolig til landbrug, landbrug til bolig eller til erhvervsejendom. Har du brug for hjælp er du velkommen til at kontakte os. Kontakt informationer er nederst på siden her.

Familielandbruget LRS - Vejle

Familielandbruget LRS - Vejle er en familielandbrugsforening under Landbrug & Fødevarer, hvor vi arbejder aktivt for at bevare så mange bæredygtige landbrug som muligt - også i fremtiden. Vi mener, at landbruget ikke bare skal overleve - det skal leve!

Vi har adresse i Vejle og Ry. Vi er der for dig, der bor på landet, om du har heltids-, deltids- eller fritidslandbrug. Vi kan tilbyde dig med­lemskaber som aktivt eller passivt medlem - vi har plads til alle.

I Familielandbruget LRS - Vejle har vi fokus på at støtte op om vores medlemmer. Vi søger at holde dig opdateret om politisk og fagligt relevante emner for dit landbrug. Vi holder arrangementer, hvor du vil få viden indenfor den politiske dagsorden som reformer og andre politiske tiltag. Vi holder arrangementer, hvor du kan få viden og inspiration fra vores faglige konsulenter og rådgivere igennem vores rådgivningsvirksomhed Landbrugsrådgivning Syd og vores samarbejdspartnere.

Vi mener, at hele familien skal være i centrum, når man bor på landet og derfor har vi noget for hele familien igennem året. Vi går ind for selvejet og bæredygtighed og støtter op om de både nyetablerede landmænd og også de landmænd, der har etable­ret sig og ønsker at udvikle bedriften. Landbruget skal leve også i fremtiden. Det vil vi gerne bidrage til.

Se vores brochure her – brochure.

Se nogle af de fordele du har, når du er medlem af Fyns Familielandbrug her – Medlemsfordele.

Nedenfor kan du kontakte formand Niels-Henrik Keinicke eller næstformand Michael Jakobsen for mere information.

Niels-Henrik Keinicke

Niels-Henrik Keinicke

Formand for Familielandbruget LRS - Vejle

Mobil
4085 9818
E-mail
hjoernegaard@outlook.dk
Bestyrelseposter
  • Formand, Familielandbruget LRS - Vejle
  • Kvæg udvalg
Michael Jakobsen

Michael Jakobsen

Næstformand for Familielandbruget LRS-Vejle

Mobil
21916254
E-mail
timasmj@gmail.com
Bestyrelseposter
  • Næstformand, Familielandbruget LRS - Vejle
  • Bestyrelsesmedlem
  • Formand deltidsudvalget LRS