Familielandbruget LRS - Vejle

Vi sætter familien i centrum.

Kontingent 2022

Som medlem af Familielandbruget LRS - Vejle har du mulighed for at vælge mellem flere typer af medlemskaber. Læs nedenfor eller få en samlet oversigt her - medlemskontingentoversigt.

Aktivt medlemskab:

Dette er for dig, der som medlemmer har jord, hvor der søges hektarstøtte på og/eller gødningsregnskab, hvori der indgår husdyr og dermed organisk kvælstof N.

Kontingentet – inkl. medlemskab af Landbrug & Fødevarer – består af:

  • Grundgebyr kr. 2.300,-
  • Betaling pr. ha kr. 30,-
  • Betaling pr. 100 kg N kr. 24,-

Loftet på det samlede, årlige kontingent er kr. 8.500 pr. ekskl. moms pr. medlem.

NB: Nye aktive medlemmer får 50% rabat de første to år.

 

Interesse medlemskab:

Dette medlemskab forudsætter kun en interesse for landbrug, f.eks. medlemmer, der hverken har jord eller husdyr men stadig har interesse for landbrug.

Kontingent kr. 1.525,- pr. år ekskl. moms, men inkl. medlemskab af Landbrug & Fødevarer.

 

Andre erhverv:

Definition: Andre erhverv end landbrug, som måtte ønske et medlemskab.

Kontingent kr. 1.575,- pr. år inkl. medlemskab af Landbrug & Fødevarer.

 

Medarbejder med medlemskab v. Landboungdom:

Kontingent kr. 325,- pr. år inkl. medlemskab af Landbrug & Fødevarer.

 

Medarbejder uden medlemskab v. Landboungdom:

Kontingent kr. 625,- pr. år inkl. medlemskab af Landbrug & Fødevarer

Alle beløb er ekskl.. moms.

 

Er du i tvivl om, hvilket medlemskab du får mest ud af? Så kontakt formand Sven-Aage Steenholdt. Se kontakt oplysninger nedenfor.