Familielandbruget LRS - Vejle - her er også plads til dig

Familielandbruget LRS - Vejle - her er også plads til dig

Vi planter egetræer - tilsammen planter vi en skov

Kontingent 2021 - Familielandbruget LRS - Vejle

Der er flere typer af medlemskaber i Familielandbruget LRS - Vejle:

Aktive medlemmer

Medlemmer med jord, hvor der søges hektarstøtte på og/eller gødningsregnskab, hvori der indgår
husdyr og dermed organisk kvælstof N.

Kontingentet – inkl. medlemskab af Landbrug & Fødevarer – består af

  • Grundgebyr kr. 2.250,-
  • Betaling pr. ha kr. 28,-
  • Betaling pr. 100 kg N kr. 22,-

Loftet på det samlede, årlige kontingent er kr. 8.500 pr. medlem.

NB: Nye aktive medlemmer får 50% rabat de første to år.

B-medlemmer - Interessemedlemskab

Forudsætter kun en interesse for landbrug, f.eks. medlemmer, der hverken har jord eller husdyr men
stadig har interesse for landbrug.

Kontingent kr. 1.450,- pr. år inkl. medlemskab af Landbrug & Fødevarer

Medejere/driftsledere

Definition: Når der er et aktivt medlemskab fra ejer, og driftsleder gerne vil være medlem. Eller ved et
I/S hvor der er 2 ejere.

Kontingent kr. 1.575,- pr. år inkl. medlemskab af Landbrug & Fødevarer

Andre erhverv

Definition: Andre erhverv end landbrug, som måtte ønske et medlemskab.

Kontingent kr. 1.575,- pr. år inkl. medlemskab af Landbrug & Fødevarer

Medarbejdere i eller uden for Landboungdom

Definition: Når der er et aktivt medlemskab fra ejer, og medarbejder gerne vil være medlem.

Medarbejder med medlemskab v. Landboungdom

Kontingent kr. 325,- pr. år inkl. medlemskab af Landbrug & Fødevarer

Medarbejder uden medlemskab v. Landboungdom

Kontingent kr. 625,- pr. år inkl. medlemskab af Landbrug & Fødevarer

Alle beløb er excl. moms

Er du i tvivl om, hvilken gruppe du hører til? Så kontakt formand, næstformand eller kasserer. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Rikke Kyhn

Rikke Kyhn

Chefkonsulent, Planteavl

Telefon
7374 2041
Mobil
2024 5052
E-mail
rky@lrs.dk
Bestyrelseposter
  • Sekretær, Familielandbruget LRS - Vejle
Specialer
  • Kommunalt miljøsamarbejde
  • Ledelse og strategi
  • Miljøgodkendelser
  • Projektarbejde
  • Vandrammedirektiv