Familielandbruget LRS - Vejle

Vi sætter familien i centrum.

Kontingent 2023

Som medlem af Familielandbruget LRS - Vejle har du mulighed for at vælge mellem flere typer af medlemskaber. Læs nedenfor eller få en samlet oversigt her - medlemskontingentoversigt.

Aktivt medlemskab:

Dette er for dig, der som medlemmer har jord, hvor der søges hektarstøtte på og/eller gødningsregnskab, hvori der indgår husdyr og dermed organisk kvælstof N.

Kontingentet – inkl. medlemskab af Landbrug & Fødevarer – består af:

  • Grundgebyr kr. 2.200,-
  • Betaling pr. ha kr. 33,-
  • Betaling pr. 100 kg N kr. 26,-

Loftet på det samlede, årlige kontingent er kr. 9.100 pr. ekskl. moms pr. medlem.

NB: Nye aktive medlemmer får 50% rabat de første to år.

 

Interesse medlemskab:

Dette medlemskab forudsætter kun en interesse for landbrug, f.eks. medlemmer, der hverken har jord eller husdyr men stadig har interesse for landbrug.

Kontingent kr. 1.525,- pr. år ekskl. moms, men inkl. medlemskab af Landbrug & Fødevarer.

 

Niels-Henrik Keinicke

Niels-Henrik Keinicke

Formand for Familielandbruget LRS - Vejle

Mobil
4085 9818
E-mail
hjoernegaard@outlook.dk
Bestyrelseposter
  • Formand, Familielandbruget LRS - Vejle
  • Kvæg udvalg