Familielandbruget LRS - Vejle

Vi sætter familien i centrum.

Kontingent 2024

Som medlem af Familielandbruget LRS - Vejle har du mulighed for at vælge mellem flere typer af medlemskaber. Læs nedenfor eller få en samlet oversigt her: Medlemskontingentoversigt.

Aktivt medlemskab:

Dette er for dig, der som medlemmer har jord, hvor der søges hektarstøtte på og/eller gødningsregnskab, hvori der indgår husdyr og dermed organisk kvælstof N.

Kontingentet – inkl. medlemskab af Landbrug & Fødevarer – består af:

 • Grundgebyr: 2.292 kr.
 • Betaling pr. ha: 35,54 kr.
 • Betaling pr. 100 kg N: 28,54 kr. (produceret som husdyrgødning).

Loftet på det samlede årlige kontingent er kr. 12.756 ekskl. moms.

NB: Nye aktive medlemmer får 50% rabat på medlemskabet de første to år.

Interesse medlemskab:

Dette medlemskab forudsætter kun en interesse for landbrug, f.eks. medlemmer, der hverken har jord eller husdyr, men stadig har interesse for landbrug.

Kontingent er 1.631 kr. ekskl. moms pr. år inkl. medlemskab af Landbrug & Fødevarer.

Niels-Henrik Keinicke

Niels-Henrik Keinicke

Formand for Familielandbruget LRS - Vejle

Mobil
4085 9818
E-mail
hjoernegaard@outlook.dk
Bestyrelseposter
 • Formand, Familielandbruget LRS - Vejle
 • Kvæg udvalg
Michael Jakobsen

Michael Jakobsen

Næstformand for Familielandbruget LRS-Vejle

Mobil
21916254
E-mail
timasmj@gmail.com
Bestyrelseposter
 • Næstformand, Familielandbruget LRS - Vejle
 • Bestyrelsesmedlem
 • Formand deltidsudvalget LRS
Rikke Kyhn

Rikke Kyhn

Chefkonsulent for Planteavl

Telefon
7374 2041
Mobil
2024 5052
E-mail
rky@lrs.dk
Bestyrelseposter
 • Sekretær, Familielandbruget LRS - Vejle
Specialer
 • Kommunalt miljøsamarbejde
 • Ledelse og strategi
 • Miljøgodkendelser
 • Projektarbejde
 • Vandrammedirektiv