Familielandbruget

Vi kæmper for liv på landet, også i fremtiden.

Omfordelingsstøtte skal være med til at give liv på landet

Som EU-land modtager danske landmænd landbrugsstøtte. EU har fastsat rammerne og reglerne for udbetalingen af landbrugsstøtten i medlemslandene. EU har også besluttet, at alle lande som udgangspunkt skal give flere penge til de første hektar end til de sidste – den såkaldte omfordelingsstøtte.

En sådan ordning, vil i sagens natur, især være til gavn for de mindre og mellemstore landbrug. Formålet med omfordelingsstøtten er primært at give de mindre og mellemstore landbrug en kompensation for det relativt højere omkostningsniveau, de har pr. produceret enhed. Det er også til kontroller og ansøgninger, der er med til at sikre bosætning og liv på landet.

Men medlemslandene kan undtagelsesvis undlade at indføre omfordelingsstøtten, hvis de kan dokumentere, at de indfører tiltag, der på andre måder understøtter de mindre og mellemstore landbrug.

Det har regeringen og folketinget valgt at gøre i Danmark og det er med Landboforeningernes og Landbrug & Fødevarers opbakning, tilmed en argumentation til EU’s landbrugskommissær, Janusz Wojciechowski, der er grænsende til det uhæderlige.

Familielandbruget har to gange henvendt sig til EU’s landbrugskommissær, Janusz Wojciechowski, som du kan læse her: Brev 1 / Brev 2

Vi er som en del af Landbrug & Fødevarer glade for at nogen vælger, at bakke op om Landbrug & Fødevarer via et medlemskab i Landboforeningerne. Men hvis du vil være med til at hjælpe til de mindre og mellemstore landbrugs overlevelse, så skal du støtte Dansk Familielandbrug. 

Meld dig ind i Familielandbruget – vi kæmper for livet på landet også i fremtiden!

Niels-Henrik Keinicke

Niels-Henrik Keinicke

Formand for Familielandbruget LRS - Vejle

Mobil
4085 9818
E-mail
hjoernegaard@outlook.dk
Bestyrelseposter
 • Formand, Familielandbruget LRS - Vejle
 • Kvæg udvalg
Michael Jakobsen

Michael Jakobsen

Næstformand for Familielandbruget LRS-Vejle

Mobil
21916254
E-mail
timasmj@gmail.com
Bestyrelseposter
 • Næstformand, Familielandbruget LRS - Vejle
 • Bestyrelsesmedlem
 • Formand deltidsudvalget LRS
Rikke Kyhn

Rikke Kyhn

Chefkonsulent for Planteavl og Driftsøkonomi

Telefon
7374 2041
Mobil
2024 5052
E-mail
rky@lrs.dk
Bestyrelseposter
 • Sekretær, Familielandbruget LRS - Vejle
Specialer
 • Kommunalt miljøsamarbejde
 • Ledelse og strategi
 • Miljøgodkendelser
 • Projektarbejde
 • Vandrammedirektiv