Familielandbruget LRS - Vejle

vi sætter familien i centrum.

Medlemsbrev februar 2024

Kære medlemmer og andre interesserede.

Selvom det er koldt og meget vådt udenfor, så er der gang i mange vigtige ting for foreningslivet i Familielandbruget LRS Vejle.

Vi startede ud d. 9. januar med at besøge Jørgens maskinstation ved Grindsted. Et godt arrangement i samarbejde med Spiras landboforening afd. Kolding samt Kolding LU - tak for samarbejdet. Der kom mellem 125-150 personer - tak for et godt fremmøde. Tak til Lone Andersen (formand for Familielandbruget), der kort og godt fortalte om det politiske arbejde i Landbrug & fødevare – tak for det. Til sidst skal der lyde en stor tak til Jørgen (ejer af Jørgens maskinstation) for en fantastisk aften med et godt indblik i hvad der sker i en moderne maskinstation.

Pt. er vi i gang med at lægge en ny spændende strategi i foreningen, for at få flere aktive og interesserede medlemmer. Det vil I komme til at høre mere om senere.

I december havde jeg et kort møde med formand og kasserer i foreningen Vejle- Fredericia Landbosenior. Det vil fremover give dig som medlem mulighed for også at deltage i deres arrangementer, hvis det har interesse.

Deres næste arrangement er den 22. februar 2024. Det er et foredrag med tidligere minister fra venstre, Helge Sander, på Hotel Bredehus kl.13.30. Se nærmere på vores hjemmeside og på vores Facebook side.

På den store politiske scene, vil det helt sikkert blive klima og den kommende CO2 afgift, der vil præge 2024. Den længe ventede Svarer-rapport er lige på trapperne. De såkaldte trepartsforhandlinger er så småt gået i gang.

Landbrug & Fødevare vil med formand Søren Søndergaard i spidsen, fortsat ligge mange kræfter i at nå frem til de allerbedste resultater for os landmænd. Der er mange tal/procent satser, der flyver rundt i de danske medier i denne tid, der handler om landbrugets klimabelastninger og især kvæg sektoren er i fokus. I sidste ende er der ikke ret mange af de procenttal, der bliver præsenteret der er rigtige. Det er fordi nogle af de folk, som udtaler sig om emnet, ikke sætter sig grundigt nok ind i den kompliceret klimadebat der raser. Men jeg har stor tiltro til Landbrug & Fødevare kommer frem til nogle resultater og en CO2 afgift, der så lille som muligt og som vi landmænd kan leve med i hverdagen, og som der så bliver tilbageført til os igen som politikerne har lovet os. Vi vil følge arbejdet tæt og give dig de vigtige informationer, når det er muligt.

I den seneste tid har der været meget snak om fødevarestyrelsens vanvittige gebyrstigninger på deres velfærd kontrol. Kontroller af hjemmeslagtet dyr ude hos os landmænd. Jeg har i sammen- arbejde med vores formand Lone Andersen sammensat et brev, omkring disse urimelige og vold- somme gebyrstigninger. Det er sendt direkte til vores fødevareminister. Derudover kommer det også i landbrugsavisen og så er det sendt med ud sammen med dette medlemsbrev.

Til slut vil jeg gøre jer opmærksom på, at vi i Familielandbruget LRS - Vejle afholder generalfor- samling d. 19. marts 2024 kl.18.30 på Helsingørsvej 6 i Vejle. En lidt anderledes og spændende en af slagsens. Det vil der komme nærmere info om senere. Husk at alle er velkommen og vi glæder os til at byde dig indenfor.

På vegne af

Formand Niels-Henrik Keinicke

 

Brev sendt til Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen d. 2. februar 2024.

Gebyrstigninger spænder ben for mindre landbrug

Fødevarestyrelsen har med kort varsel udsendt en høring om stigninger i kontrol-gebyrerne for kontrol af fødevarer, foder og dyr på 51 millioner kroner. De seneste fem år er gebyrerne steget med ikke mindre end 120 mio. kr.

Det er beklageligt, at Fødevarestyrelsen fortsat pålægger erhvervet nye konkurrenceforvridende byrder til skade for både produktion og eksport af dyr og fødevarer. At gebyrstigningerne fortætter, er meget svært at forstå for både virksomheder og os landmænd.

For eksempel stiger kontroltakster fra 469 kr. pr. kvarter til over 1.100 kroner pr. kvarter og takster på dyrlægegodkendelser stiger mellem 83 og 140 pct. Vi hører fra vores medlemmer, at det er noget, der påvirker dem og deres familier hver eneste dag. Gebyrstigningerne rammer nemlig særligt de mindre bedrifter.

Vi må insistere på, at kontrolbesøg skal skabe værdi og mening for den enkelte landmand samtidig med, at fødevarekvaliteten holdes i top. Det gør vi ved at sikre kontrol af de landbrug, hvor der er grund til eftersyn, fremfor for at føre unødig kontrol med tilfældige bedrifter. Det må ikke gå hen og blive en art skat.

Det forhøjede gebyr øger omkostningen for nødslagtning af dyr så meget, at flere dyr vil blive aflivet og sendt til destruktion i stedet for at blive nødslagtet. Dette er beklageligt, og det går imod regeringens og EU’s politik om mindsket madspild, bæredygtighed og ressource optimering. Det vil gå ud over naturpleje og bidrage til madspild, hvis det er en underskudsforretning at nødslagte. Samtidig kan det blive ødelæggende for livet i landdistrikterne, hvis engagerede folk med alsidige landbrug må gå fra hus og hjem.

Landbrug & Fødevarer sendte den 13. december 2023 et brev til Fødevareministeren i samme henseende. Her opfordrer Landbrug & Fødevarer til, at ”Ministeriet fokuserer både på kontroltrykket, på kontroltilrettelæggelsen og på effektivisering i selve kontrolgennemførelsen.

Vi mener også, at der nu må sættes et konkret politisk mål for en betragtelig reduktion af kontrolomkostningerne over en kortere årrække, for eksempel 30 procent inden udgangen af 2027 gennemført lineært over årene.”

Fra Familielandbrugets side vil vi ligeledes kraftigt opfordre til, at der findes en alternativ finansiering, så gebyret ikke forhøjes yderligere.

                                                    Med venlig hilsen

Lone Andersen                                                                                Niels Henrik Keinicke

Formand for Familielandbruget                          Formand for Repræsentantskabet for Kvæg i Familielandbruget