Familielandbruget LRS - Vejle

Vi sætter familien i centrum.

Niels-Henrik Keinicke, beretning 2024

Mit første år som formand for Familielandbruget LRS Vejle, har været et spændene og givtigt år. Man kommer til at kende rigtig mange gode mennesker rundt i det gode danske land – og kommer til at kende de personer, man har et tæt sammenarbejde med, rigtig godt.

Der har været flere store politiske sager på dagsorden igennem 2023, som har og får stor betydning for Familielandbruget og de små og mellemstore samt deltidslandbruget.

B.la kan jeg nævne kontingentmodellen, som blev vedtaget i starten af året med kæmpe rabatter til de store landbrug på op imod 50000 kr. pr. landbrug. Mens vi små og mellemstore skal betale fuld pris.

I forhold til strukturudviklingen i Dansk landbrug er vores kontingentmodel meget forældet.

Bestyrelsen i Familielandbruget LRS Vejle har her i starten af 2024 besluttet at nedsætte et lille udvalg, som skal komme med nye mulige kontingentmodeller, som favner Deltids og mindre landbrug. Fordi vi vil livet på landet. Vi er en stor Familie og den kan blive meget større.

Så her er min første opfordring til debatten efterfølgende, kom med din ide, kommentar/ svar på fremtidens kontingent.

Efter dannelsen af L og F 2,0, har vi i de 3 sektorer planter, gris og kvæg lavet en ny struktur opbygning for at tilpasse os L og F 2,0. I kvæg har vi lavet en valgstruktur, som gerne skal bringe kvægklyngen tættere sammen. Hvor kvægbrugeren ude på staldgangen også bliver hørt. Der bliver dannet et kvæg- politisk forum som bl.a. kommer til at bestå af en kvæglandmand fra hver lokal regionsforening som også skal være valgt i den lokale forening. Resten i kvægpolitisk forum er personer fra mejeri, slagteri og avl. I alt 49 personer som er dem som skal vælge de 6 landmænd som skal vælges til L og F kvægs bestyrelse. Det vil træde i kraft her fra Maj, hvor det første møde i kvægpolitisk forum bliver holdt og hvor der skal være valg til L og F kvægs bestyrelse.

Sektor Gris har haft valg til deres nye sæt up hvor Niels Jørgen Thomsen fra os i Familielandbruget blev valgt. I Plante sektoren er man i gang men ikke helt igennem endnu.

P fas

Der er mellem 4700-11000 forskellige, der er P fas i stort set alt, men det er heldigvis kun få af dem der er farlige og sundhedsskadelige, så som P fos.

Der bliver stadig arbejdet med at hjælpe de landmænd som har udfordringer. Det er især på offentlige naturarealer og på militærets arealer der er udfordringer.

Nu vi så snakker natur og afgræsning, så er der kommet nye regler om at køer og opdræt af malkeracer skal have mulighed for at komme i skygge på afgræsningsarealer. Men ikke kødkvæg. Det bliver der også kikket på, både på fortolkningen af reglerne og kontrollen af dem.

CO 2 afgifter

En CO2 afgift strider imod alt sund fornuft. En afgift kun på dansk landbrug giver europæisk konkurrenceforvridning. At skulle betale en afgift samtidig med at vi skal investere i klima forbedrende løsninger kan give store økonomiske udfordringer. En afgift kun på dansk landbrug giver en større CO2 udledning globalt. Det vil give en mindre fødevareproduktion.

Tørken kommer nærmere fra Sydeuropa. Der bliver mindre areal til at dyrke fødevare på. Der dør et menneske hver 4 sek. af sult, der er 8 millioner mennesker der går sultne i seng hver eneste dag rundt i verden. Hvor meget større skal det tal være på bekostning af dansk politisk arrogance og enegang. L og F har lavet en 2030 plan, et virke katalog med mere ind 10 eks. På hvordan danske landmænd kan reducere co2 udledningen med mere end de politiske krav, og vel og mærke uden en afgift. I den længe vendte Svarre rapport er der kun nævnt 2 af de virkemidler fra landbruget virke katalog. Der er blevet sagt og ment meget om Svarre rapporten, men man skal huske på at det ikke er en facitliste til den endelige co2 afgift. Men at det er en rapport til det videre politiske arbejde i de nuværende trepart forhandlinger. Jeg har stor tiltro til at L og F og vores formand Søren Søndergaard får sat nogle gode aftryk i de nuværende treparts forhandlinger.

Omklassificering af mindre ejendomme.

I det tidlige forår trak der en stor sort sky hen over de mindre ejendomme som fik brev fra skattestyrelsen om at de var omklassificeret til et parcelhus el. erhvervsejendom med store skattemæssige konsekvenser. Vi valgte at holde informationsmøde på vores Ry kontor og her i huset, hvor blandt andet Jens Erik Nørgaard fortalte om fordele/ ulemper og konsekvenser. Senere i starten af maj lavede vi et nyt møde i sammenarbejde med 2 sydlige lokalforeninger af østjysk familielandbrug i Låsby forsamlingshus, hvor en skattemand fra Seges innovation kom og fortalte om det sidste nye muligheder.

Nu er vi så ramt igen af nye ejendomsvurderinger med vanvittig store forskelle uden nogen fornuft. Jeg vil ikke stå her og udtale mig om det emne, udover jeg kan sige at vores skattefolk i L og F arbejder på højtryk for vores medlemmer. Ellers tag fat i jeres regnskabsfolk. I sommers havde vi 4 foreninger bag LRS en strategidag ledet af Vinni fra vores marketingsafdeling.

Det er der kommet et godt oplæg ud af fra Vinni, som Fyns Familielandbrug og vi i Familielandbruget LRS Vejle har grebet bolden af. Vi er så småt i gang med at lave en strategiplan for foreningen med overskriften "Det gode liv på landet også i fremtiden."

Det har aldrig været vigtigere end nu, med den strukturudvikling der buldrer af sted derude, er vi i familielandbruget en vigtig spiller ude på landet til at skabe sammenhold.

Vi skal være bindeled for sammenhold og kulturen på landet, fra vores børn til vores bedsteforældre. Vi skal have et tættere sammenarbejde med 4-H, landboungdommen, deltidslandbrug og landbo seniorer. Med et sammenarbejde kan der skabes en kultur og sammenhold på landet på tværs af generationer.

-Der kan blive lavet flere arrangementer som rammer en bredere skare.

- fælles arrangement kalender

- der vil være flere hænder til at hjælpe

- man vil kunne få mere for mindre

I sensommeren 2023 lavede vi høstgilde sammen med foreningen Verdensarv i øjenhøjde i Jelling med bl.a. debatpanel om klima og madspild.

Jeg har i december haft møde med Vejle-Fredericia Landbosenior om et sammenarbejde hvor i er meget velkommen til at deltage i Deres arrangementer, som bliver annonceret på vores hjemmeside og på Facebook. Den 7 juni havde vi i sammenarbejde med syddansk kvæg Kolding landboforening Spiras og Landbrugsrådgivning syd en økologisk kødkvægsaften og planteavl. Det foregik hos Søren Block ved Kolding. Den 29 juni afholdte vi sommerfest her på kontoret med foredrag af tidligere politiker og politibetjent Tom Skovgaard. Den 9 januar 2024 var vi på maskinstationsbesøg hos Jørgens maskinstation ved Grindsted. Her kom Kolding egnens landboungdom med deres grill så der var grillpølser og til alle ca. 125 fremmødte. Aften blev gennemført sammen med Spiras afd. Kolding.

Her kommer det andet spørgsmål til debatten hvor mange arrangementer skal vi have og hvilken slags, kom med jeres bud og kommentar til det. Som det fremgår i dagsorden, har vi i bestyrelsen fremsat et ønske om at oprette et ungeudvalg med repræsentation i bestyrelsen. Det gør vi fordi vi mener de unge kan være med til at sætte den retning vi skal for at skabe bedre og mere liv på landet, også som familielandbrugsforening.

Noget af det sidste jeg vil nævne, er at vi i familielandbruget LRS Vejle er blevet kontaktet af en lokal familielandbrugsforening i vores nordlige ende som høre under østjysk familielandbrug, men som ønsker at komme med i Familielandbruget LRS Vejle. Det har vi forløbet sagt ja til, fordi det er vigtigt for os at medlemmerne bliver i familielandbruget. Men jeg har også gjort det klart i min dir lo men både lokalforeningen Horsens/Brædstrup og Østjysk familielandbrug, at det er vigtigt vi skal ku arbejde sammen alle sammen bag efter.

Til sidst en solstrålehistorie. Hen over vinteren har vi kørt madlavnings kursus for mænd. I år har vi været 13 unge mænd i alderen 25 til +70 som har fået lavet en masse god husmandskost med rigtig god hygge.

Sidste spørgsmål hvordan tror i vi får skabt bedre liv på landet ?

Så vil jeg sige tak til bestyrelsen for nogle rigtig gode og konstruktive møder.

Tak til dig Rikke for det kæmpestore stykke arbejde du gør som sekretær for foreningen.

Tak til vores medarbejdere i landbrugsrådgivning syd.

Tak til dig Vinni for din kæmpe indsats for at få sat Familielandbruget på landkortet, vi er kommet i gang, og der er et stykke vej endnu. Men sammen er jeg sikker på vi kommer langt.

Tak til alle sammen arbejdspartner og foreninger rundt i landet.

 

Tak