Deltidslandmændene er også vigtige for Liv på landet

Deltidslandmændene er også vigtige for Liv på landet

Vi kæmper for, at det på trods af strukturudviklingen i landbruget, stadig skal være attraktivt og muligt at drive et mindre landbrug i Danmark.

Familielandbruget LRS - Vejle har i sidste uge på Delegeret møde i Herning hos Landbrug og Fødevarer, gjort opmærksom på nogle af de uligheder som deltidslandmændene står overfor. Vi mener, i Familielandbruget LRS – Vejle at der bl.a. skal være mere balance i kontingentstrukturen.

Det betyder bl.a.:

  • at alle på landet skal betale lige meget pr. hektar, om du har et stort landbrug eller mindre landbrug.
  • Omfordelingstøtten skal sættes i spil, så mindre landbrug også får en mere fair chance.

Vi møder desværre flere medlemmer, der syntes at det arbejde, der bliver udført af Landbrug & Fødevarer ikke altid, men i mange tilfælde, har mere fokus på de såkaldte produktionslandbrug.

Vi håber på, at der blev lyttet og skrevet ned til Delegeret møde, så vi i 2024 og fremadrettet har en kontingentstruktur i Landbrug & Fødevarer, der bevæger sig i den rigtige retning for alle vores medlemmer.

Vi kæmper for at der skal være liv på landet i fremtiden – her skal der også være plads til deltidslandmændene og andre mindre landbrug.

Har du spørgsmål - så tag kontakt til formand Niels-Henrik Keinicke eller næstformand Michael Jakobsen.

Niels-Henrik Keinicke

Niels-Henrik Keinicke

Formand for Familielandbruget LRS - Vejle

Mobil
4085 9818
E-mail
hjoernegaard@outlook.dk
Bestyrelseposter
  • Formand, Familielandbruget LRS - Vejle
  • Kvæg udvalg
Michael Jakobsen

Michael Jakobsen

Næstformand for Familielandbruget LRS-Vejle

Mobil
21916254
E-mail
timasmj@gmail.com
Bestyrelseposter
  • Næstformand, Familielandbruget LRS - Vejle
  • Bestyrelsesmedlem
  • Formand deltidsudvalget LRS