Familielandbruget LRS - Vejle

Vi sætter familien i centrum.

Aktuelle politiske mærkesager

Familielandbruget LRS - Vejle kæmper blandt andet for:

  • En fremtidssikret løsning på afvanding og markvanding i det åbne land.
  • Bedre etableringsvilkår for de unge, herunder mener vi, at selvejet fortsat skal være den
    bærende ejerform i dansk landbrug.
  • At økonomi, fødevareproduktion, klima og naturinteresser kan gå hånd i hånd.
  • Den multifunktionelle jordfordeling til gavn for både produktion, natur, livet på landet og mangfoldigheden i landdistrikterne.