Familielandbruget LRS - Vejle - her er også plads til dig

Familielandbruget LRS - Vejle - her er også plads til dig

Vi planter egetræer - tilsammen planter vi en skov

Aktuelle politiske mærkesager

Familielandbruget LRS - Vejle kæmper blandt andet for:

  • En fremtidssikret løsning på afvanding og markvanding i det åbne land
  • Bedre etableringsvilkår for de unge, herunder mener vi, at selvejet fortsat skal være den
    bærende ejerform i dansk landbrug
  • At økonomi, fødevareproduktion, klima og naturinteresser kan gå hånd i hånd
  • Den multifunktionelle jordfordeling til gavn for både produktion, natur, livet på landet og mangfoldigheden i landdistrikterne