Læs FlexNyt her

Læs FlexNyt her

I FlexNyt nr. 7 kan du læse om:

- Registreringsnet

- Se status på målrettet kvælstofregulering 2023

- Ukrudtsbekæmpelse vårsæd

Download FlexNyt her

Ukrudtsbekæmpelse i havre

Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg

Ukrudtsbekæmpelse i vårhvede