Generalforsamling i Familielandbruget LRS-Vejle 2024

Generalforsamling i Familielandbruget LRS-Vejle 2024

Kom til en sjov og spændende generalforsamling

Vores generalforsamling har set nye tider og det vil vi gerne dele med dig. Sammenholdet i foreningen gør, at der er liv på landet. Det skal der blive ved med at være. Tag din familie i hånden og kom til generalforsamling i Familielandbruget LRS - Vejle.

Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Generalforsamlingen konstitueres.
2. Formandens beretning (herunder debat med fremmødte)
3. Regnskabet forelægges til godkendelse.
4. Beretning fra Familieudvalg/inspirationsudvalg.
5. Valg af næstformand for 2 år.
6. Indkomne forslag*.
7. Valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg til de faglige udvalg.
9. Meddelelse om bestyrelsens sammensætning.
10. Eventuelt.

* Forslag fra bestyrelsen. Vi indstiller til at der nedsættes et ungeudvalg med
repræsentation i bestyrelsen, med virkning fra og med d. 19. marts 2024.

Generalforsamlingen indledes med spisning, hvor foreningen er vært. 

Alle mødte medlemmer har stemmeret.

Vi håber du vil være sammen med os andre denne ene aften om året, hvor vi samles og sørger for at der er liv på landet - også i fremtiden.

Praktiske informationer:

Tilmelding: Ring eller send en sms til Rikke Kyhn på tlf. 20245052. Du kan også sende en mail på rky@lrs.dk. Tilmelding skal ske senest d. 14. marts 2024 i forhold til bespisning.

Dato: Tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 18:30
Sted: Helsingørvej 6, 7100 Vejle


Alle er velkommen - vi glæder os til at se dig/jer