Spar bøvl og bekymringer med en forpagtningskontrakt

Spar bøvl og bekymringer med en forpagtningskontrakt

Hos Landbrugsrådgivning Syd anbefaler både planteavlskonsulenten og juristen at lave en forpagtningskontrakt for at undgå problemer med dokumentation, ansvarsfordeling og betaling.

Mange landmænd kan sagtens blive enige om et forpagtningsforhold. Med tillid til hinanden, og ønske om at spare konsulenttimer, indgås aftaler om forpagtning som regel mundtligt - eller med det allermest nødvendige skrevet ned på et stykke papir.

Den form for aftaler kan dog give udfordringer, oplever både planteavlskonsulent Søren Boisen Wind og jurist Line Østerby-Jørgensen.

- Forholdet til modparten er ofte bedre, når der er aftalt rene og klare linjer fra starten, erfarer Line Østerby-Jørgensen. Det kan koste både nattesøvn og ekstra kroner, hvis aftalen laves på bagkant i stedet for på forkant.

Råderett skal kunne bevises

Planteavlskonsulenten ser mange forskellige forpagtningsaftaler i sit job, både de mundtlige og de nedskrevne. Generelt er det bedst at have en professionel udarbejdet kontrakt, både i forhold til dokumentation og ansvarsfordeling. 

- Vi modtager jævnligt høringsbreve, hvor det skal bevises, at ansøgeren til en grundbetaling har råderet over arealet, fortæller Søren Boisen Wind, Landbrugsrådgivning Syd. Der skal enten foreligge en kontrakt eller en kvittering på, at der er betalt jordleje.

Vedligeholdelse af dræn og læhegn

Det er en god ide at et forpagtningsforhold også omfatter en klar aftale om vedligehold af dræn og læhegn, lyder anbefalingen fra planteavlskonsulenten.

- Det er ikke alle forpagtere, som er lige gode til at vedligeholde dræn, erfarer Søren Boisen Wind. Det bliver mere og mere vigtigt, jo mere ekstreme vejrforhold, vi oplever.

- Læhegn holder de fleste, da det areal, der er støtteberettiget, bestemmes ud fra et luftfoto. Her kan det godt koste et par meter i støtte, hvis læhegnene ikke er klippet, fortæller planteavlskonsulenten.

Ansvar for jordens tilstand

En anden væsentlig ting, som ofte er udeladt i forpagtningsaftaler, er ansvaret for at holde jorden ved lige med kalk og næringsstoffer samt konsekvensen ved at undlade det.

Der bør tages jordprøver både ved forpagtningsaftalens indgåelse og ophør ifølge Søren Boisen Wind.

- Jordprøverne viser reaktions-, fosfor-, kalium-, og magnesiumtallene, som har stor indflydelse på jordens tilstand og dermed muligheden for udbytte.

- Få et krav om jordprøver ved udløb af kontrakten skrevet ind i en kontrakt og beskriv, hvad der skal ske, hvis tallene ikke er, som da kontrakten blev indgået, anbefaler han.

Overdragelse af betalingsrettigheder

Betalingsrettigheder kan også skabe problemer i forpagtningsforhold.

- Vi ser af og til, at bortforpagteren ikke får overdraget rettighederne til den nye forpagter, især ved mindre forpagtningsforhold eller aftaler, der har løbet i mange år og nu skal forlænges, oplever Søren Boisen Wind. Her hjælper en forpagtningskontrakt til at sikre, at det bliver gjort og til at definere, hvem der har ansvaret.

Problemer med betalingsrettigheder kender juristen hos Landbrugsrådgivning Syd også alt for godt.

- Et hyppigt problem er, hvordan betalingsrettighederne skal håndteres i forpagtningsperioden, oplever Line Østerby-Jørgensen. Skal der betales erstatning, hvis betalingsrettighederne inddrages?  Og hvad med de situationer, hvor betalingsrettighederne bliver inddraget i forpagtningsperioden, hvor tabet ikke kan bebrejdes forpagter?

- Det bør altid drøftes, hvad der er ret og rimeligt, inden forpagtningsforholdet begynder, anbefaler juristen.

Klare aftaler om betaling og eventuel udeblivelse

Line Østerby-Jørgensen har erfaret, at behovet for en forpagtningskontrakt typisk opstår, når forholdene hos den ene part ændrer sig.

- Hvis forpagter eksempelvis rammes af dårlig økonomi, bliver bortforpagter typisk bekymret for, om næste forpagtningsafgift kommer ind på kontoen, fortæller Line Østerby-Jørgensen. Derfor bør det aftales på forhånd, hvor ofte der skal ske betaling.

- Er man usikker på forpagters økonomiske forhold, er betalinger en eller to gange om året ikke en optimal løsning, understreger hun. Samtidig giver det en tryghed, at kontrakten beskriver, hvad der kan kræves, hvis betalingerne ikke overholdes. Det kan også overvejes, om der skal stilles sikkerhed for forpagtningsafgiftens betaling, eller om der skal søges transport i EU-udbetalingen, så EU-støtten udbetales direkte til Bortforpagter.

Uklare forpagtningsforhold vanskeliggør køb og salg af ejendomme

Som ejendomskonsulent medvirker Line Østerby-Jørgensen ofte ved køb og salg af landejendomme.

- Det kan være utrolig vanskeligt at sælge en ejendom - eller utrygt at erhverve en - hvis der er et forpagtningsforhold, som ikke er tydeligt beskrevet. En eventuel køber kender måske ikke den nabo, som forpagter jorden. Det kan derfor være forbundet med stor usikkerhed at overtage en ejendom, hvor du ikke ved, hvornår jorden er til din rådighed eller hvornår du kan forvente betalinger.

En professionel forpagtningskontrakt sikrer, at de sædvanlige faldgruber bliver drøftet, inden forpagtningsaftalen indgås. Dermed ved du, hvad der gælder, hvis der bliver uoverensstemmelser, usikkerheder eller lignende, slutter Line Østerby-Jørgensen.

Du er altid velkommen til at kontakte en af juristerne hos Landbrugsrådgivning Syd, der har stor erfaring med udfærdigelse af forpagtningskontrakter.

Du finder os på seks rådgiverkontorer i Odense, Svendborg, Løgumkloster, Varde, Vejle og Ry.

Søren Boisen Wind

Søren Boisen Wind

Planteavlskonsulent

Telefon
7374 2045
Mobil
4011 0243
E-mail
sbw@lrs.dk
Bestyrelseposter
  • Medarbejderrepræsentant, Landbrugsrådgivning Syd
Specialer
  • Ansøgning enkeltbetaling
  • Gødningsregnskab
  • Jordbundsanalyser
  • Kartofler
  • Markplaner
  • Plantebeskyttelse
  • Reduceret jordbearbejdning