Naturareal ved Moltrup, Haderslev til salg.

Naturareal ved Moltrup, Haderslev til salg.

Naturareal ved Moltrup, Haderslev (ca. 11,5 ha).


Hermed udbydes ejendommen beliggende matr.nr. 78, Bramdrup, Moltrup til salg med overtagelsesdag den 1. januar 2023.


Den samlede ejendom, som er noteret med fredskov og uden bygninger, har et
matrikulært areal på 11,5841 ha.


Der medfølger ingen betalingsrettigheder i henhold til Grundbetalingsordningen.
For de jagt interesserede kan det oplyses, at ejendommen har gode jagtmuligheder. Ejendommen kan ligeledes anvendes som rekreativt område.


På ejendommen er cirka 9,2 ha registreret som beskyttet efter
Naturbeskyttelseslovens § 3.


Besigtigelse af ejendommen kan ske efter aftale med Preben Hansen, der kan
kontaktes på tlf. 20 53 19 83.

Skriftligt bud skal være Landbrugsrådgivning Syd, Rådhusstræde 2, 6240
Løgumkloster i hænde senest den 12. maj 2022 kl. 12:00. Buddet kan ligeledes sendes til loj@lrs.dk markeret med BUD-Moltrup.

Ejeren forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne bud samt til eventuelt at forkaste dem alle.
Bud-blanket med tilhørende bilagsmappe kan rekvireres hos Landbrugsrådgivning Syd med angivelse af sagsnr. 5970 på tlf. 73 74 21 55 hlk@lrs.dk (Helle List Kellmann) eller tlf. 73 74 21 57 crc@lrs.dk (Conny Roager Christensen).