Fra generalforsamlingen i LRS - Vejle 2021

Fra generalforsamlingen i LRS - Vejle 2021

Referat fra generalforsamlingen hos Familielandbruget LRS – Vejle 2021

Den 25. maj var det en stor glæde endelig at kunne samles i foreningsregi i Vejle igen, oven på en lang coronapause.

I bestyrelsen valgte Poul Erik Nielsen at trække sig. Tak til Poul Erik for indsatsen. Han afløses af Michael Jakobsen. Den øvrige bestyrelse fortsætter med Sven-Aage Steenholdt som formand.

Uddrag fra formandens beretning

Generationsskifte har altid været svært. Intet tyder på, at det bliver lettere. Hvis man skal drive et traditionelt landbrug som et fuldtidserhverv, skal der investeres forholdsvis mange penge, og kravet til egenkapitalen er stort.

I Familielandbruget er vi konstant opmærksomme på fondes opkøb af landbrugsjord. Vi følger udviklingen tæt. Regeringen har nedsat en arbejdsgruppe, som skal fokusere på udenlandsk opkøb. Familielandbruget hilser den beslutning velkommen.

Til trods for, at det er svært at etablere sig på en landbrugsejendom pga. finansieringen, så lykkes det dog for enkelte. F.eks. via pantebrevsmodellen, eller hjælp på bedriften fra tidligere ejer.

Deltidslandbrugenes rolle

Hvilken rolle spiller deltidslandbruget? For det første er deltidslandmænd og deres familier med til at holde liv i landdistrikterne, og at være bindeled imellem land og by.

De deltidslandmænd, der etablerer sig for at være tæt på naturen, kan bidrage til naturpleje.

I Familielandbruget skal vi konstant være opmærksomme på hvilket behov, denne gruppe har. Så vi får tilpasset vores forening og vores rådgivning til deres behov. Og vi skal konstant have øje for de input, der kan komme fra disse ressourcestærke personer, ved at INDDRAGE dem i vores forening.‎

I Deltidsudvalget i Vejle taler vi bl.a. om mulighederne for at skabe liv - og gøre det både attraktivt og muligt at drive mindre forretning og virksomhed - på landet. Vi kiggede bl.a. på ændringer af afskrivningsregler og regler for nedrivning. Det vil være dejligt, hvis der kan komme liv i noget af al den bygningsmasse, der står ubrugt hen.

Emnet er taget med til Familielandbruget på landsplan, via det nye Inspirationsudvalg.

Det landbrugspolitiske landskab

Alle sektorer i vores organisation arbejder med input til landbrugsudspillet og til CAP-reformen. Begge dele får en eller anden konsekvens.

Vores organisation L&F bruger rigtig mange ressourcer på at frembringe FAKTA til politikere og meningsdannere.

I den sammenhæng er det ikke uvæsentligt hvilke partier, der bliver en del af forligskredsen: Vi har brug for et bredt, afbalanceret og holdbart forlig!

Familielandbruget LRS - Vejle

Den 1. juli 2021 holder vi sommerfest igen.

Vi bruger en del af vores overskud fra LRS’ flotte regnskab til at være ”med-bidragsydere” til et Naturtjek, og til at få dele af planen udført, på to ejendomme blandt vores medlemmer. Hvis nogle af jer kunne tænke jer at være med i projektet, så henvend jer til Rikke Kyhn. Det kan være en øjenåbner for, hvor meget natur, der er på ens ejendom, og hvor enkelt det er at lave små forbedringer.

Rikke Kyhn

Rikke Kyhn

Chefkonsulent, Planteavl

Telefon
7374 2041
Mobil
2024 5052
E-mail
rky@lrs.dk
Bestyrelseposter
  • Sekretær, Familielandbruget LRS - Vejle
Specialer
  • Kommunalt miljøsamarbejde
  • Ledelse og strategi
  • Miljøgodkendelser
  • Projektarbejde
  • Vandrammedirektiv