Familielandbruget LRS - Vejle

Vi sætter familien i centrum.

Familielandbruget LRS - Vejle afholdt generalforsamling d. 7. marts 2022 på Helsingørvej 6 i Vejle. Nedenfor kan du læse et uddrag af hvad der skete på generalforsamlingen:

Familielandbruget LRS – Vejle afholdt mandag d. 7. marts generalforsamling med 32 deltagere.

Formand Sven-Aage fremlagde sin beretning, der indeholdt en bred vifte af aktuelle emner som Landbrugsaftalen, CAP-reformen, biodiversitet, BNBO og Familielandbrugets virke for medlemmerne.

Ved den efterfølgende debat blev der spurgt ind til hvordan SEGES- innovation og det nye set up bliver fremover. Sven-Aage gjorde opmærksom på at det var en nødvendighed at gøre SEGES fri af Landbrug & Fødevarer, bl.a. for uvildigheden. Dannelsen af SEGES-Innovation som en fuldstændig selvstændig forskningsenhed er forudsætning for, at vi kan sikre forskningsmidler.

Der var også spørgsmål omkring CO2 udledning fra landbruget og hvordan man kan udregne dette som landmand. Et kompliceret regnestykke som har mange fordele og ulemper, men det er vigtigt at tage fat i konsulenterne, så de kan hjælpe med udregningerne på de forskellige områder. Med tiden bliver det nødvendigt at lave, for at kunne dokumentere CO2-udledningen.

Der bliver brug for ny teknologi og nye måder at gøre tingene på, hvis reduktionsmålene skal nås, understregede Sven-Aage Steenholdt. Brugen af IT-løsninger kan hjælpe med at skabe overblik.

CAP-reform og brak blev også drøftet. Det skal bemærkes at, de 4 % uproduktive arealer er et krav der skal opfyldes på alle bedrifter, der søger arealtilskud. Sven-Aage pointerede at der er en del ting i CAP-reformen der endnu ikke er endeligt vedtaget, og at de endelige regler først kommer i 4. kvartal. For den enkelte landmand er det vigtigt at gøre sig tanker om hvilke tiltag det kan give mening for ham/hende at gøre.

Arrangementer fik også sit pust på vejen, hvor vi i fremtiden kalder medlemmerne ind til forskellige arrangementer bl.a. info om CAP-reformen til efteråret. Formand Sven-Aage opfordrede til at holde sig ajour med sin planteavlskonsulent, der også vil informere ud til medlemmerne når der er nyt.

Efter de formelle valg blev regnskabet fremlagt af Landbrugsrådgivning Syds revisor, Jens Erik Nørgård. Med et overskud i 2021 har Familielandbruget LRS – Vejle med 574.000 kr. besluttet at sammen med kontingentopkrævning for 2022 at sende et gavekort med ud til medlemmerne på 1 times gratis rådgivning.

Familie- og inspirationsudvalget fremlagde Marianne Wihrs sin gennemgang af vellykket arrangementer over Teams som bl.a. gårdbutikker og landbrugsturisme.

Formand for Familielandbruget, Lone Andersen var også et smut forbi og informerede medlemmerne om, at der i Landbrug & Fødevarer bliver nedsat en task force til at se på medlemskontingenter for folk på landet i fremtiden og hvordan de kan gøres mere spiselige i fremtiden. Efter generalforsamlingen fik naturudvikler og projektleder, Bo Levesen fra Vejle Kommune ordet – Han gav en grundig og levende gennemgang af Vejle kommunes mange tiltag omkring naturpleje. Et glimrende og tankevækkende foredrag, hvor mange forskellige dyrearter til pleje af natur og vigtigheden med dialog og partnerskaber blev vendt.